Isännöitsijä pitää kiinteistöstä ja sen arvosta huolta

Isännöitsijä pitää huolta kiinteistön kunnosta, arvosta ja asumisen sujuvuudesta. Taloyhtiön kannattaa valita yhteistyökumppaniksi luotettava isännöitsijätoimisto, jossa sen hallintoon, talouteen ja kiinteistön arvon kehitykseen liittyvät tehtävät hoidetaan ammattitaidolla. Isännöitsijä on moniosaaja, jonka tehtäviin kuuluu sekä hallinnolliset tehtävät, taloushallintoon liittyvät tehtävät sekä kiinteistön hoito, ylläpito ja korjaus. Isännöitsijätoimistossa työskentelee tiimi eri alojen asiantuntijoita, joihin lukeutuvat normaalisti tekninen isännöitsijä, kirjanpitäjä, lakiasiantuntija, ympäristö- ja energia-asiantuntija, asiakaspalvelu ja kiinteistösihteeri. Isännöinnillä on erittäin suuri rooli taloyhtiön johtamisessa ja yksi isännöitsijän tärkeimmistä tehtävistä on valvoa, että taloyhtiön hallituksen laatima strategia toteutuu ja myös toimia asiantuntijana strategian laatimisessa. lue lisää