Isännöitsijä pitää kiinteistöstä ja sen arvosta huolta

Isännöitsijä pitää huolta kiinteistön kunnosta, arvosta ja asumisen sujuvuudesta. Taloyhtiön kannattaa valita yhteistyökumppaniksi luotettava isännöitsijätoimisto, jossa sen hallintoon, talouteen ja kiinteistön arvon kehitykseen liittyvät tehtävät hoidetaan ammattitaidolla. Isännöitsijä on moniosaaja, jonka tehtäviin kuuluu sekä hallinnolliset tehtävät, taloushallintoon liittyvät tehtävät sekä kiinteistön hoito, ylläpito ja korjaus.

Isännöitsijätoimistossa työskentelee tiimi eri alojen asiantuntijoita, joihin lukeutuvat normaalisti tekninen isännöitsijä, kirjanpitäjä, lakiasiantuntija, ympäristö- ja energia-asiantuntija, asiakaspalvelu ja kiinteistösihteeri. Isännöinnillä on erittäin suuri rooli taloyhtiön johtamisessa ja yksi isännöitsijän tärkeimmistä tehtävistä on valvoa, että taloyhtiön hallituksen laatima strategia toteutuu ja myös toimia asiantuntijana strategian laatimisessa. Strategia sisältää yleensä kuvauksen taloyhtiön historiasta ja kohdetiedoista, sekä nykytilanteesta, jota varten tehdään suunnittelua varten tarvittavat analyysit ja selvitykset. Strategiaan kirjataan myös visio ja tavoitteet, eli millaiseen tilanteeseen taloyhtiössä halutaan päästä. Selvitysten, analyysien ja strategisten tavoitteiden määrittämisen pohjalta laaditaan strategia, eli sovitaan toimintatavat.

Historia ja kohdetietoihin kuuluvat muun muassa rakennusten ja huoneistojen lukumäärä ja niiden keskikoko, rakennusvuosi, rakennuttaja ja rakennustapa. Kohdetiedoissa määritellään muun muassa asukasrakenne, miten suuri on vuokralaisten osuus, vuokralaisten vaihtuvuus, taloyhtiön omaisuus sekä mahdolliset vuokratulot, korjaushistoria ja kaikki muut merkittävät tapahtumat.

Nykytilanteen kuvaukseen kuuluu yleensä selvitys kiinteistön ympäristöstä, laadullisista ja teknisistä ominaisuuksista sekä kuvaus taloyhtiön käyttämistä palveluista, joihin kuuluvat isännöinti, huolto ja siivous, sekä kiinteistön kuntoarvio. Nykytilanteen kuvauksessa arvioidaan myös nykyhetken markkinatilanne, mitkä ovat kehityssuunnat, sekä taloyhtiön ja osakkaiden taloudelliset mahdollisuudet. Selvityksen pohjalta tehdään yhteenveto nykytilasta.

Sen jälkeen tehdään strateginen linjaus, jossa ilmenee taloyhtiön visio ja strategiset tavoitteet. Visio on päämäärä tai tilanne, johon osakkaat haluavat päästä ja strategiset tavoitteet määrittävät mitä taloyhtiön halutaan saavuttavan ja miten se tehdään. Strategisen linjauksen suunnitteluun vaikuttavat myös taloyhtiön osakkaiden tavoitteet ja toiveet ja siinä määritellään esimerkiksi taloyhtiön ominaisuudet ja toimivuus, sen käyttämät palvelut, kiinteistönpidon ja isännöinnin periaatteet.

Hallitus laatii taloyhtiön strategian, jossa sovitaan, mitä yhtiössä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi, miten onnistumista mitataan ja miten talonyhtiön viestintä hoidetaan. Hallitus ja isännöitsijätoimisto seuraavat strategian toteutumista ja tarvittaessa tekevät ehdotuksia sen päivittämiseksi. Päivitystä voidaan tarvita esimerkiksi silloin jos olosuhteet muuttuvat merkittävästi. Isännöitsijätoimistoa valitessa kannattaa pyytää tarjouksia luotettavilta toimistoilta.

Luotettava isännöitsijätoimisto Espoossa on Matinkylän Huolto Oy.


jaa